Dnes je Friday, 21. 2022. Svátek má Běla

Policie při kontrole mládeže v Třebíči našla tablety. Zkoumá, zda šlo o drogy

Autor: David Kratochvíl - Monday, 19. 2018, 10.46 hod.

V průběhu policejního opatření v klubu v centru Třebíče někdo při kontrole u baru odhodil na podlahu sáček s neznámými tabletami.  Strážci zákona ho zajistili. Obsah bude podroben dalšímu zkoumání.  Kvůli podezření, že by se mohlo jednat o psychotropní nebo omamnou látku.

Mimořádné policejní opatření proběhlo v průběhu sobotní noci v Třebíči. Hlavním cílem bylo provést podle krajské policejní mluvčí Dany Čírtkové kontrolu zábavních podniků a míst, která jsou hojně navštěvována mládeží a kde je velká pravděpodobnost užívání alkoholu a dalších omamných a psychotropních látek osobami, které jsou mladší 18 let. 

Do akce byli zapojeni také pracovníci orgánů státní správy a samosprávy. Bezpečnostní opatření reagovalo na opakované problémy, které se vyskytují v souvislosti s chováním návštěvníků klubu v centru města.

Velmi často dochází v okolí k přestupkům na úseku veřejného pořádku ze strany osob, které jsou pod vlivem alkoholu a které se dopouštějí protiprávního jednání. Na chování těchto osob opakovaně upozorňovali také obyvatelé města, kteří bydlí v okolí.
  
Kontrolní akce byla realizována po společné instruktáží všech zúčastněných a začala krátce před třiadvacátou hodinou v zábavním klubu v Třebíči na Karlově náměstí.

Akce se zúčastnilo celkem dvaadvacet policïstů Krajského ředitelství policie kraje Vysočina,  příslušníci Celního úřadu pro Kraj Vysočina, příslušníci Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, pracovníci  České obchodní inspekce, pracovnice odboru Obecního živnostenského úřadu Třebíč a strážníci Městské policie Třebíč.

Policisté se  zaměřili především na kontrolu dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu, cigaret a nelegálních drog. Profesionální hasiči, pracovníci obecního živnostenského úřadu, české obchodní inspekce a celní správy prováděli kontrolní činnost po svoji linii.

Během akce policisté nezjistili žádné porušení zákonů - nebylo zjištěno podávání alkoholických nápojů osobám mladším osmnácti let ani žádné jiné protiprávní jednání.

Uvnitř klubu na podlaze v blízkosti barového pultu policisté nalezli sáček s pěti tabletami, ke kterým se nikdo z návštěvníků nehlásil.  "Sáček s obsahem tablet policisté zajistili  a bude podroben dalšímu zkoumání pro podezření, že by se mohlo jednat o psychotropní nebo omamnou látku," doplnila k tomu mluvčí Čírtková.  

Policisté do akce nasadili také policejního psovoda se speciálně vycvičeným psem na vyhledávání drog, který prohlédl v klubu zázemí šaten s negativním výsledkem.

Ze strany všech ostatních kontrolních orgánů bylo zjištěno porušení zákonů - porušení zákona o spotřební dani, porušení proti zákonu o požární ochraně, porušení proti zákonu na ochranu spotřebitele a porušení proti zákonu o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Tyto kontrolní orgány budou řešit zjištěná porušení zákonů ve své věcné kompetenci ve správním řízení. Příslušníkům celní správy pomohli policisté při zajišťování alkoholu uvnitř klubu.
 

Reklama

Diskuse

Reklama
Reklama