Dnes je Sunday, 13. 2021. Svátek má Antonín

Policisté kontrolovali v pátek cizince na ubytovnách, diskotéce a v restauracích

Autor: David Kratochvíl - Monday, 18. 2018, 09.39 hod.

Policisté kontrolovali v pátek večer ubytovny, restaurace a diskotéku v Pelhřimově. Čtyři cizinci u sebe při kontrole neměli doklady, kterými by prokázali svou totožnost.

Policisté a kriminalisté z územního odboru Pelhřimov společně s policisty z odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina a policisty z mobilní jednotky cizinecké policie ze Zastávky u Brna realizovali v pátek 15. června ve večerních hodinách v  Pelhřimově bezpečnostní opatření zaměřené na legálnost pobytu cizinců na území České republiky.

Policisté zkontrolovali šest místních objektů, ve kterých jsou ubytováni cizí státní příslušníci. Kontroly proběhly také ve čtyřech restauračních zařízeních a na jedné diskotéce na území města Pelhřimova.

Při pobytových kontrolách policisté prověřili celkem 112 osob, většinou se jednalo o státní příslušníky Rumunska, Bulharska, Maďarska, Slovenska a Ukrajiny.

Čtyři cizinci u sebe při kontrole neměli žádné doklady, které by prokazovaly jejich totožnost. Tito cizinci se dopustili přestupku na úseku zákona o pobytu cizinců a policisté jim uložili pokuty v příkazním řízení.

Všichni zkontrolovaní cizinci pobývali na území České republiky legálně. Další čtyři cizinci nepředložili při kontrole doklad o zdravotním pojištění. I tyto přestupky policisté vyřešili na místě v příkazním řízení.

 „Pobytové kontroly směřujeme do míst, kde dochází ke zvýšenému pohybu cizinců v rámci celého Kraje Vysočina. Naši pozornost zaměřujeme na kontrolu legálnosti pobytu cizinců na území České republiky, pravost a platnost dokladů, které cizinci předkládají. Kontrolujeme také, zda cizinci mají řádné povolení k výkonu práce na území České republiky, pokud je takové povolení podmínkou k výkonu zaměstnání,“ uvedl k zaměření kontrolLeoš Švarc, vedoucí odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.
     
Při kontrolách věnují strážci zákona zvýšenou pozornost oblasti nelegálního zaměstnávání cizinců. Na území kraje při běžném výkonu služby mají policisté vytipovány lokality, kde jsou v současné době ubytováni ve větším množství agenturní zaměstnanci, která jsou zaměstnáváni ve velkých firmách v našem kraji.

Jedná se o státní příslušníky Rumunska, Bulharska, Maďarska a Ukrajiny. V daných lokalitách, ale i na jiných místech provádíme pravidelně pobytové kontroly.
    
V průběhu loňského roku policisté odboru cizinecké policie zahájili 174 správních řízení o správním vyhoštění cizinců z území našeho států, z toho bylo 169 případů za vykonávání činnosti, pro kterou neměli cizinci patřičné povolení, tedy pracovali u nás nelegálně. Kromě toho vydali 8 rozhodnutí o povinnosti opustit území České republiky z důvodu nesplnění podmínek pobytu dle zákona o pobytu cizinců na území České republiky.

Loni policisté odboru cizinecké policie řešili 25 přečinů, které spáchali cizinci. Jednalo se především o maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, padělání a pozměňování veřejné listiny.

Na území Kraje Vysočina řešili celkem 3 560 přestupků, z toho 2 480 přestupků se týkalo porušení zákona o pobytu cizinců. Za tyto přestupky byly uloženy pokuty v celkové výši 1 552 700 korun.

V rámci prováděných kontrol řešili loni policisté 26 správních deliktů pro porušení povinnosti ubytovatelů v rámci Kraje Vysočina, zjistili celkem 22 padělaných nebo pozměněných dokladů, v převážné většině padělků občanských průkazů Rumunska.

Při kontrolách zjistili čtyři cizince v evidenci nežádoucích osob, devět osob v pátrání po osobách, z toho na dvě osoby byly vydány evropské zatýkací rozkazy. Do příslušných evidencí bylo zapsáno 52 132 ubytovacích lístků a ověřeno 809 pozvání pro cizince k cestě na území České republiky.

 

Reklama

Diskuse

Reklama
Reklama